Legal

TERMES I CONDICIONS

INFORMACIÓ SOBRE 8YFR (8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS)

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS, DESCÀRREGA I ÚS DE L’APLICACIÓ 8YFR.

PRIMER.- AVÍS LEGAL.

L’aplicació per a dispositius mòbils i tauletes 8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS (que en endavant podrà ser denominada indistintament “la aplicació” o 8YFR), així com els llocs web https://www.8yourfavoriterestaurants.com i https://www.8yfr.com, és titularitat tant de de la mercantil de nacionalitat andorrana “8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS, S.L.U.” (que en endavant podrà ser denominada indistintament com “la Societat”), amb domicili social a Urbanització Font de la Vall, Aixirivall AD600 Sant Julià de Lòria ( Principat d’Andorra), trobant-se inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 19286 i proveïda de Número de Registre Tributari (NRT) L-714387-U, com de Robert Padulo.

 

La Societat ha desenvolupat l’aplicació per a dispositius mòbils i tauletes anomenada 8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS (en endavant, 8YFR), basada en un sistema de geo-localització amb la finalitat d’oferir a l’usuari un servei de recerca de restaurants i de reserva on-line a canvi de l’acceptació incondicional de les següents Condicions d’Ús. Per tant, 8YFR actua exclusivament com a intermediari en relació a les reserves efectuades per l’Usuari, no essent responsable del compliment dels serveis que els restaurants ofereixin.

 

8YFR és un programa informàtic, un tipus d’aplicació de dispositiu mòbil i tauletes que té la finalitat de proporcionar una eina que permet conèixer la posició geogràfica aproximada dels usuaris d’aquesta, mitjançant sistemes de geo-localització i monitoratge de mapes, utilitzant per a això de manera alternativa les principals infraestructures destinades a aquests serveis, que són els següents (geolocalització-GPS, estacions base GPS, Wifi). La present aplicació, per al seu funcionament, a més requereix que el dispositiu mòbil es trobi encès, activat i amb cobertura al país de la zona corresponent.

 

La Societat titular de l’aplicació a través del lloc web www.8yfr.com i/o a través d’altres plataformes autoritzades per la Societat, proporciona a l’usuari la possibilitat de descàrrega gratuïta sempre que l’usuari s’informi degudament sobre l’aplicació i en tot cas accepti els termes i condicions d’accés i ús de l’aplicació previstes en les presents condicions generals.

 

SEGON.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

Darrera actualització: 22 de juny de 2020.

Les presents Condicions d’Ús i la Política de Privacitat constitueixen el seu acord amb la Societat “8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS, S.L.U.”.

Si vostè és propietari d’un restaurant que accepta reserves a través de l’aplicació 8YFR, aquestes disposicions també li són aplicables, a més de les Condicions Generals de Venda i d’Ús i les condicions especials acceptades en el moment del seu registre).

Llegeixi les següents condicions amb atenció ja que questes disposicions són vinculants per a vostè si usa l’aplicació o el lloc web 8YFR.

Si està en desacord amb la totalitat o part de les presents Condicions d’Ús, no haurà d’utilitzar el Lloc web ni l’aplicació 8YFR.

 

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

I) Definicions


«8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS» : La societat “8 YOUR FAVOURITE RESTAURANTS, S.L.U, o també denominada la “Societat”.

«Lloc web 8YFR»: Tots els llocs web i mòbils accessibles a través de «https://www.8yfr.com» i les aplicacions de 8YFR per a mòbils i tauletes.

«8YFR» : L’aplicació per a dispositius mòbils i tauletes propietat de 8 YOUR FAVORITE RESTAURANTS,S .L.U., també denominada la “Aplicació”.

«El Programa Informàtic»: Es refereix conjuntament al Lloc web 8YFR i a l’aplicació 8YFR.

«Usuari»: Tota persona de 18 o més anys d’edat, amb capacitat de celebrar contractes, que visiti, accedeixi, descarregui, utilitzi el Lloc web o l’aplicació 8YFR i/o sigui titular d’un compte en el Lloc 8YFR; en plural, «Usuaris».

«Condicions d’Ús»: Les presents condicions generals d’ús i qualssevol condicions especials d’ús.

«Contingut de Restaurador»: Aquells elements de la pàgina del restaurant subministrats a 8YFR per part del restaurador o autoritzats per aquest per a la seva publicació en el Lloc web 8YFR, com ara els preus de begudes i plats, el preu mitjà d’un menjar, el nom del xef, la disponibilitat del restaurant, el menú, la carta , les ofertes o promoció el calendari, la temàtica del restaurant i fotografies del restaurant.

«Contingut d’Usuari»: Tots els elements subministrats per l’Usuari al Lloc 8YFR, inclosos textos, documents, imatges, fotografies, ressenyes o rèpliques.

 

II) Acceptació i modificació de les presents Condicions d’Ús.

 

8YFR ofereix a l’Usuari un servei de cerca de restaurants i de reserva online a canvi de l’acceptació incondicional de les presents Condicions d’Ús.

L’Usuari declara i reconeix haver llegit les presents Condicions d’Ús en la seva integritat. Així mateix, en usar els serveis oferts en el Lloc web 8YFR, els Usuaris accepten sense reserves les presents Condicions d’Ús.

La Societat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús, ja sigui de manera total o parcial. Per consegüent, és responsabilitat de l’Usuari consultar periòdicament la versió més actualitzada de les Condicions d’Ús que estarà publicada en el Lloc web 8YFR. S’entendrà que els Usuaris han acceptat la versió més actualitzada cada vegada que tornin a usar el Lloc web 8YFR.


En accedir o usar de qualsevol manera el Lloc web 8YFR, l’Usuari accepta sotmetre’s a les presents Condicions d’Ús.

 1. Descripció del Lloc web 8YFR.


L’ús del Lloc web 8YFR  queda subjecte a certes limitacions de responsabilitat per part de la Societat. Si desitja més informació, consulti l’article 8, «Limitació de responsabilitat».

1.1 Introducció a la plataforma.

El Lloc web 8YFR  és una plataforma que permet a l’Usuari contactar amb els restaurants referenciats en el Lloc web 8YFR, entre altres funcionalitats. Com a tal, la Societat actua exclusivament com a intermediari en relació amb les reserves efectuades per l’Usuari en aquests restaurants.


1.2 Cerca i reserva de taules en restaurants en temps real.

El Lloc web 8YFR permet a l’Usuari buscar i reservar una taula en un restaurant en temps real, així com permet a l’Usuari cancel·lar la seva reserva davant circumstàncies imprevistes.


1.3 Ofertes promocionals dels restaurants referenciats en el Lloc web 8YFR.

Els Usuaris que efectuïn la seva reserva a través del Lloc web 8YFR poden beneficiar-se de les ofertes promocionals posades a la seva disposició pels restaurants en aquest.

No tots els restaurants disposen d’ofertes promocionals.

Les condicions de validesa d’aquestes ofertes promocionals estan recollides en el Lloc web 8YFR. Els Usuaris es comprometen a comprovar les condicions de validesa de cada oferta promocional abans de fer la seva reserva en el Lloc web 8YFR, i a no exigir en cap cas els avantatges d’una oferta promocional del restaurant més enllà del que es preveu en les condicions de validesa recollides en el Lloc 8YFR, o fora del procediment de reserva associat a l’oferta promocional.

Una de les condicions de validesa és l’obligació que l’Usuari i tots els seus acompanyants arribin al restaurant a l’hora estipulada en la reserva. Si l’Usuari i tots els seus acompanyants no es presenten en el restaurant en un termini de 15 minuts a partir de l’hora de la reserva, el restaurant tindrà l’opció de no aplicar l’oferta promocional associada amb la reserva de l’Usuari i els seus acompanyants. Per a aclarir qualsevol tipus de dubte, això significa que si l’Usuari o qualsevol dels seus acompanyants arriba més de 15 minuts tard, l’Usuari i tots els seus acompanyants perdran els beneficis automàtics de l’oferta promocional, i el restaurant podrà decidir si aplica o no l’oferta promocional a tots els comensals o a alguns d’ells.

 1. Ús gratuït del Lloc web 8YFR.


Els serveis oferts en el Lloc web 8YFR són gratuïts en general.
Podrien arribar a aplicar-se càrrecs, concretament en funció de possibles canvis en els serveis oferts, l’evolució de la xarxa i per imposició tècnica i/o legal. S’informarà degudament els Usuaris sobre aquest tema mitjançant la modificació de les presents Condicions d’Ús i/o mitjançant la inserció de condicions especials en relació amb els serveis de pagament del Lloc web 8YFR.

 1. Llocs web i serveis de tercers.

3.1 Serveis oferts per tercers.

Els Usuaris declaren tenir constància que el Lloc web 8YFR remet a serveis de pagament. En concret, les reserves efectuades en el Lloc web 8YFR  remeten a serveis de restauració prestats per tercers restauradors i que són de pagament.
Els preus o rangs de preus de tercers proveïdors que estiguin publicats en el Lloc web 8YFR s’ofereixen a títol merament informatiu. La Societat no garanteix en cap cas l’exactitud d’aquesta informació.


3.2 Enllaços a llocs web de tercers.

El Lloc web 8YFR pot contenir enllaços a llocs web gestionats per tercers. Aquests enllaços tenen finalitats merament informatives. La Societat no controla aquests llocs i no és responsable del seu contingut, la seva política de privacitat o altres pràctiques que puguin dur a terme. La publicació dels enllaços a tals llocs web no constitueix cap aprovació dels elements continguts en aquests llocs ni representa cap mena d’associació amb els seus editors. És responsabilitat dels Usuaris realitzar les comprovacions que estimin necessàries o apropiades abans d’utilitzar-los o de realitzar cap mena de transacció amb ells.

 1. Accés i ús del Lloc web 8YFR:


4.1 Condicions d’idoneïtat.

L’ús del Lloc web 8YFR queda subjecte als següents requisits acumulatius d’idoneïtat: com a Usuari, vostè ha de i) tenir 18 o més anys d’edat; ii) tenir capacitat jurídica per a assumir obligacions legals; i iii) les reserves que efectuï en el Lloc 8YFR ja sigui com a titular o com a representant legal d’una altra persona, hauran de ser legítimes.

4.2 Accés al Lloc web 8YFR.

La Societat es reserva el dret de suspendre, suprimir o modificar totalment o parcialment el Lloc web 8YFR o els serveis oferts en el Lloc web  8YFR sense notificació prèvia. Així mateix, la Societat es reserva el dret de suspendre l’accés al Lloc web 8YFR a tots o alguns dels Usuaris per motius de manteniment, emergència (ciberatac, etc.) o per qualsevol altra causa raonable en qualsevol moment. 

4.3 Condicions de reserva online.

En usar l’aplicació 8YFR i realitzant una reserva , l’Usuari accepta expressament i sense reserves les presents Condicions d’Ús.


L’Usuari es compromet a proporcionar informació exacta, actualitzada i veraç, especialment pe que fa al seu tractament, cognoms, nom, dada de naixement, adreça de correu electrònic i número de telèfon, dades que resulten necessaris per a la seva adequada identificació en relació amb la creació i manteniment del seu compte.

Les dades facilitades per l’Usuari seran usades per la Societat amb la finalitat, entre d’altres, d’identificar les reserves realitzades, cancel·lacions i assistències a les reserves efectuades.


4.4. Obligacions dels Usuaris – Accions prohibides.

Els Usuaris es comprometen a usar el Lloc web 8YFR  de conformitat amb les presents Condicions d’Ús i la legislació aplicable. En concret, els Usuaris es comprometen a no realitzar les accions prohibides esmentades a continuació:


· No presentar-se en el restaurant sense haver cancel·lat la reserva prèviament.

· Els continguts i dades del Lloc web 8YFR (inclosos, entre altres, els missatges, dades, informació, text, música, sons, fotografies, gràfics, vídeos, mapes, icones, programari, codis o qualsevol altre element), així com la infraestructura emprada per a transmetre aquests continguts i informació, pertanyen a la Societat; els Usuaris es comprometen a no modificar, copiar, distribuir, transmetre, publicar, posar a la disposició de tercers, reproduir, publicar, concedir llicències, crear obres derivades, cedir, vendre o revendre informació, programari, productes o serveis que hagin obtingut a través del Lloc web 8YFR·

Queda terminantment prohibida la còpia, reproducció, reemissió, redistribució o transmissió total o parcial del contingut del Lloc  web 8YFR, sense la prèvia autorització escrita de la Societat. Per a obtenir aquesta autorització, posi’s en contacte amb la Societat a la següent adreça:

legal@8yourfavoriterestauarants.com


Així mateix, els Usuaris es comprometen a no realitzar cap de les següents accions:
• Usar el Lloc web 8YFR o els seus continguts amb finalitats il·legals, il·legítims o fraudulents;

Subministrar Continguts d’Usuari o Continguts de Restaurador que siguin inexactes o il·legals, i en concret que constitueixin una invasió de la privacitat, siguin abusius, indecents, amenaçadors, incitin a l’odi o a la violència, o que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual si no són titulars dels mateixos o no compten amb el permís exprés del titular;

Usar, monitoritzar, extreure o copiar l’arquitectura, continguts o dades del Lloc web 8YFR o les accions de qualsevol Usuari en el Lloc web mitjançant un robot, aranya web, scraper, spyware, un gravador de teclat o qualsevol altre programa, dispositiu automàtic o procés manual amb qualsevol finalitat;

Vulnerar les restriccions relatives als arxius d’exclusió de robots en el Lloc web 8YFR o eludir les mesures destinades a evitar o limitar l’accés al Lloc web;
• Dur a terme qualsevol acció que imposi o pogués arribar a imposar càrregues injustificables o excessives en la infraestructura del Lloc web 8YFR;
• Establir un enllaç invisible al Lloc web 8YFR per qualsevol motiu;
• «Emmarcar», «reflectir», reproduir o integrar parts del Lloc web 8YFR en un altre lloc web;

intentar modificar, traduir, adaptar, revisar, descompilar, desencadellar o manipular amb tècniques d’enginyeria inversa els programes usats per la Societat en relació amb el Lloc web 8YFR o els seus serveis.

4.5 Estadística de no presentació o assistència a les reserves efectuades per l’Usuari: NO SHOW i ANUL.LACIÓ

La Societat realitzarà una estadística anomenada “NO SHOW I ANUL.LACIÓ, sobre el nombre de reserves online i el nombre d’assistències o presentació a la reserva i/o anul·lació.

En cas que l’usuari no es presenti al restaurant o cancel·li la reserva 15 minuts abans de l’hora acordada, aquesta anul·lació serà considerada com un NO SHOW.

En aquest cas, el restaurador serà lliure de no acceptar les reserves futures de l’Usuari, el qual ho accepta de forma expressa amb l’acceptació dels presents termes condicions.

Si un usuari cancel·la una reserva amb una antelació anterior a 15 minuts al moment de la reserva, es tindrà en compte a l’hora d’elaborar la seva estadística d’ANUL·LACIÓ.

4.6 Penalitzacions per incompliment de contracte.


4.6.1 Suspensió o cancel·lació dels serveis del Lloc web 8YFR.

En cas d’incompliment o inobservança total o parcial de les obligacions o disposicions de les presents Condicions d’Ús per part d’un Usuari, o en cas que un Usuari dugui a terme qualsevol de les accions prohibides conforme a l’aquí estipulat, o per qualsevol altra causa justificada, La Societat podrà modificar, suspendre, limitar o cancel·lar l’accés d’aquest Usuari a tots o alguns dels serveis del Lloc web 8YFR per exemple mitjançant la desactivació del seu compte o eliminació de totes les dades de l’Usuari, sense notificació prèvia, sense que l’Usuari tingui dret a reclamar cap compensació i sense perjudici de les possibles compensacions que La Societat pugui reclamar per via judicial.


4.6.2 Danys i perjudicis.

Amb independència de les penalitzacions imposades per la Societat a l’empara del punt 4.61, La Societat podrà així mateix reclamar les indemnitzacions per danys i perjudicis que procedeixin.

 1. Ús de la informació col·lectada.

Per tal de proporcionar el servei del lloc web 8YFR, la Societat ha de processar informació sobre l’Usuari. El tipus d’informació que la Societat recopila depèn de l’ús que faci l’Usuari del servei i lloc web.

Informació i contingut que l’Usuari proporciona: La Societat recopila el contingut, comunicacions i altra informació que l’Usuari proporciona durant l’ús del lloc web, inclòs quan realitza una reserva, quan comparteixi contingut o quan comuniqui o enviï missatges a altres persones. Pot incloure informació sobre aquest contingut al contingut que proporcioni (per exemple, metadades), com ara on es va fer una foto o quan es va crear un fitxer. També pot incloure el que visita l’Usuari a través de les funcions que proporciona la Societat. Els sistemes de la Societat processen automàticament el contingut i les comunicacions que l’Usuari i altres proporcionen per tal d’analitzar el context i el que contenen amb els propòsits descrits a continuació.

Xarxes i connexions. La Societat recopila informació sobre les persones, les pàgines, els comptes, els hashtags i els grups amb els quals l’Usuari está en contacte, així com interactua amb els serveis de la societat

El seu ús. La Societat recopila informació sobre l’ús dels serveis del lloc web, com ara els tipus de contingut que visualitza l’Usuari, les funcions que fa servir, les accions que realitza, les persones o els comptes amb els quals interactua, i el temps, freqüència i durada de les activitats. Per exemple, enregistrem quan utilitzeu i quan vau utilitzar els nostres Productes per última vegada, així com les publicacions, vídeos o qualsevol altre contingut que visualitzeu en els nostres Productes.

Informació sobre transaccions realitzades amb els nostres productes. Si utilitzeu els nostres Productes per realitzar compres o qualsevol altra transacció financera, recollim dades sobre aquesta compra o transacció.

Les activitats d’altres persones i la informació que aquests proporcionen sobre l’Usuari. La Societat també rep i analitza el contingut, les comunicacions i la informació que ens proporcionen altres persones mentre utilitzen el lloc web. Es pot obtenir informació sobre l’Usuari, com quan altres persones comparteixen el negoci de l’Usuari, envien un missatge o bé descarreguen, sincronitzen o importen la informació de contacte de l’usuari.

Informació del dispositiu: La Societat recopila informació sobre els equips, telèfons, televisors connectats i altres dispositius connectats al lloc web 8YFR que utilitza l’Usuari. Per exemple, la Societat utilitza informació recopilada sobre l’ús dels nostres serveis al telèfon per personalitzar millor el contingut (inclosos anuncis publicitaris) o funcions que apareixen quan l’usuari utilitza el lloc web en un altre dispositiu, com ara el portàtil o tauleta o per valorar si l’Usuari ha actuat en un dispositiu en resposta a un anunci que la Societat mostra en un altre dispositiu de l’Usuari.

La informació que la Societat obté d’aquests dispositius inclou:

Atributs del dispositiu: informació com ara sistema operatiu, versions de maquinari i programari, nivell de bateria, intensitat del senyal, espai d’emmagatzematge disponible, tipus de navegador, nom i tipus de dispositius. aplicacions i fitxers, així com plugins.

Activitats al dispositiu: informació sobre les operacions i el comportament del dispositiu, per exemple, quan una finestra es posa en primer pla o en segon pla, així com moviments del ratolí (utilitzats per diferenciar els humans bots).

Identificadors: identificadors únics, identificadors del dispositiu i altres identificadors, en particular els procedents de jocs, aplicacions o comptes que utilitzeu, i identificadors de dispositius familiars (o altres identificadors específics per al lloc web 8YFR associats al mateix dispositiu o compte).

Senyals del dispositiu: senyals Bluetooth i informació sobre punts d’accés Wi-Fi, balises i torres.

Dades de la configuració del dispositiu: la informació que ens autoritzeu a rebre mitjançant la configuració del dispositiu que activa l’Usuari, inclòs l’accés a la ubicació GPS.

Xarxa i connexió: informació com ara el nom del operador de telefonia mòbil o el proveïdor de serveis d’Internet de l’usuari, el idioma, el fus horari, el número de telèfon mòbil, adreça IP, la velocitat de connexió i, en alguns casos, informació sobre altres dispositius ubicats a prop o a la xarxa de l’Usuari.

Dades de cookies: dades de les cookies desades al dispositiu, en particular els identificadors i la configuració de les cookies. Per obtenir més informació sobre el nostre ús de les cookies, consulteu la Política d’ús de cookies 8 your favorite restaurants.

Informació proporcionada pels socis.

Els anunciants, desenvolupadors d’aplicacions i editors poden enviar a la Societat informació mitjançant les eines que utilitzen del lloc web 8YFR inclosos els plugins socials (com el botó M’agrada). Aquests socis comparteixen informació sobre les activitats de l’usuari fora del lloc web 8YFR (incloent informació sobre el dispositiu de l’Usuari, els llocs web que visiti, les compres que fa, els anuncis que veu i l’ús dels seus serveis), si està connectat o no al lloc web.

Els socis reben les dades de l’usuari quan aquest visualitza o utilitza els seus serveis, o bé a través de tercers amb qui treballen. Es requereix que cada soci estigui autoritzat legalment a recopilar, utilitzar i compartir les seves dades abans de proporcionar-les a la Societat.

Per obtenir més informació sobre l’ús de cookies en relació amb les eines del lloc web 8YFR, l’Usuari pot consultar la Política de cookies de 8YFR, que també és aplicable al Programa Informàtic 8YFR PRO.

 1. Política de Privacitat

La Societat té implantada una Política de Privacitat destinada a protegir la privacitat dels Usuaris. Faci clic aquí per a conèixer la nostra actual Política de Privacitat, que també és aplicable per a l’ús del Lloc web 8YFR i 8YFR PRO.

 1. Propietat intel·lectual

7.1 Compliment de la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.
Els Usuaris es comprometen a no enviar, copiar, revendre, tornar a publicar o, en general, posar a la disposició de cap persona física o jurídica de qualsevol país i sota cap modalitat els continguts, dades, informacions o elements que hagin rebut de la Societat o estiguin disponibles en el Lloc web 8YFR. Els Usuaris es comprometen a complir les disposicions sobre propietat intel·lectual recollides a continuació.


7.2 Titularitat dels drets.

Tots els drets de propietat intel·lectual, morals i patrimonials, sobre el contingut i la informació disponibles en el Lloc web 8YFR són titularitat de la Societat, a excepció dels drets de tercers, per als quals la Societat compta amb els drets o llicències pertinents.


Els drets que es concedeixen als Usuaris en fer ús del Lloc web 8YFR i dels serveis prestats per la Societat no inclouen llicència ni cap autorització per a l’ús o explotació de cap part del Lloc 8YFR.


7.3 Protecció de tots els elements: marques comercials, dissenys, logotips, híper-enllaços, informació, etc.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, híper-enllaços, logotips, prototips, imatges, vídeos, sons, programari, configuració de pantalla, bases de dades, codis, etc.) del Lloc web 8YFR i dels seus llocs associats estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. Aquests elements són titularitat exclusiva de la Societat i/o els seus llicenciadors.


7.4 Prohibició d’usos no autoritzats.

Per consegüent, els Usuaris no podran reproduir, representar, tornar a publicar, redistribuir, adaptar, traduir i/o modificar totalment o parcialment ni transferir a altres mitjans cap mena d’informació procedent del Lloc web 8YFR sense la prèvia autorització escrita de la Societat


7.5 Sancions.

Els Usuaris reconeixen i entenen que l’incompliment de les disposicions del present article 7 constituiria una infracció punible conforme a la legislació civil i penal andorrana.

 1. Limitacions de responsabilitat.

8.1 Advertiment.

Correspon als Usuaris realitzar les comprovacions que estimin necessàries o oportunes abans d’efectuar una reserva en un dels restaurants referenciats en el Lloc 8YFR.


La Societat no ofereix cap garantia en relació amb el Contingut de Restaurador o els serveis i/o pràctiques comercials de tercers referenciats en el Lloc 8YFR. En conseqüència, La Societat no garanteix a l’Usuari la seva satisfacció amb les pràctiques comercials o els productes i serveis que rebi en fer ús d’una reserva efectuada a través del Lloc 8YFR.


La Societat no ofereix cap garantia en relació amb el contingut, objectivitat o exactitud del Contingut d’Usuari, la qual cosa inclou, entre altres elements, les ressenyes publicades pels Usuaris en el Lloc 8YFR.


8.2 Modificació del Lloc 8YFR.

Donada la naturalesa interactiva del Lloc 8YFR, tota la informació que conté està subjecta a canvis en qualsevol moment, sense que això pugui comprometre la responsabilitat de la Societat.


8.3 Ús del Lloc web 8YFR.

Donada la naturalesa específica d’internet, La Societat no garanteix l’accés ininterromput al Lloc web 8YFR i les seves aplicacions, ni la continuïtat del servei, quedant limitades les seves obligacions a esforçar-se dins del raonable.

La Societat declina tota responsabilitat en cas de falta d’accés al Lloc 8YFR i per qualssevol danys o pèrdues poguessin derivar-se de l’ús o impossibilitat d’ús del Lloc 8YFR o el seu contingut, excepte en la mesura del que es preveu en la legislació en vigor.


La Societat no garanteix que la informació mostrada sigui exhaustiva, completa, hagi estat verificada o sigui exacta. El Contingut de Restaurador, la informació, les pàgines dels restaurants i, en general, tots els continguts del Lloc 8YFR s’ofereixen tal com les ofereix el Restaurador, sense cap mena de garantia expressa o implícita.


Els Usuaris reconeixen expressament que les fotografies del Lloc 8YFR no són jurídicament vinculants.


En general, els Usuaris accepten i reconeixen que les reserves en els restaurants no estan garantides. Per consegüent, La Societat no garanteix l’efectivitat del servei de reserva. La disponibilitat es comprova per ordinador en temps real. No obstant això, ja que La Societat no pot comprovar físicament l’exactitud de la informació recollida i/o subministrada pels restaurants, els Usuaris accepten eximir de tota responsabilitat a la Societat en cas de no poder beneficiar-se dels serveis del restaurant. De fet, la configuració del programari de reserva en temps real depèn en part de la informació subministrada i/o registrada pel restaurant, i pot no correspondre’s amb la realitat. Així, per exemple, els Usuaris reconeixen i accepten eximir de tota responsabilitat a la Societat en cas de cancel·lació d’una reserva, de tancament de l’establiment (per qualsevol motiu) o que un tercer es negui a prestar els seus serveis per qualsevol causa.


De manera anàloga, els Usuaris accepten eximir de tota responsabilitat a la Societat en cas de no poder beneficiar-se de les promocions o ofertes especials propostes per un restaurant. Els Usuaris reconeixen i accepten eximir de tota responsabilitat a la Societat en cas que un restaurant es negui a aplicar una promoció o una oferta especial per qualsevol motiu.


8.4 Garanties i indemnitzacions de l’Usuari.

Els Usuaris garanteixen estar plenament familiaritzats amb les característiques i les limitacions d’internet. En concret, reconeixen que és impossible garantir la plena seguretat de les dades que enviïn a través d’internet. La Societat declina tota responsabilitat per qualsevol incident que pugui tenir lloc a partir d’aquesta transmissió de dades.


Els Usuaris acorden protegir i indemnitzar a la Societat enfront de tota responsabilitat, dany, despesa, reclamació o cost derivat de qualsevol reclamació o litigi, ja sigui judicial o extrajudicial, en relació amb l’ús dels serveis prestats per la Societat, inclosa la publicació de Contingut d’Usuari en el Lloc Web 8YFR per part dels Usuaris.


En tot cas, els Usuaris reconeixen i accepten explícitament usar el Lloc Web 8YFR pel seu compte i risc i sota la seva sencera responsabilitat.


8.5 Notificació i supressió de contingut il·legal.

Qualsevol Usuari pot comunicar les seves objeccions o denúncies d’elements o continguts il·lícits publicats en el Lloc Web 8YFR.


Si un Usuari considera que hi ha elements o continguts publicats en el Lloc Web 8YFR que són il·legals o vulneren els seus drets d’autor, haurà de comunicar-li-ho a la Societat per correu certificat amb justificant de recepció a l’atenció del «Departament Legal»

, o per correu electrònic a legal@yourfavoriterestaurants.com, incloent el text «A l’atenció del Departament Legal» en la línia d’assumpte, i remetent tota la documentació justificativa de la titularitat dels drets de què disposi, en el seu cas. Una vegada seguit aquest procediment, i després de constatar la veracitat de la notificació, La Societat s’esforçarà per suprimir el contingut il·lícit amb celeritat.

La Societat actua en qualitat d’intermediari en la prestació dels seus serveis als Usuaris. Per consegüent, queda exclosa la responsabilitat penal de la Societat per la informació emmagatzemada en el Lloc Web 8YFR en cas que no tingués constància de la informació o activitat il·legal (inclosos el Contingut d’Usuari, el Contingut de Restaurador, etc.) o si, tan aviat com aquesta arribés al seu coneixement, hagués adoptat amb celeritat les mesures oportunes per a suprimir tal informació o bloquejar l’accés a ella.

 1. Altres disposicions

9.1 Divisibilitat de l’articulat – Substitució – Títols

En cas que qualsevol de les disposicions establertes en les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la i sense efecte, il·legal, inexigible o inaplicable, la validesa, legalitat, exigibilitat o aplicabilitat de la resta de disposicions no es veurà afectada o disminuïda, conservant tals disposicions la seva plena validesa i vigència.


La Societat podrà procedir a redactar una nova clàusula per tal de restaurar la voluntat comuna de les Parts sempre de conformitat amb la legislació aplicable.


Els títols dels articles del present document tenen finalitat merament orientativa, i no es consideren part integrant de les presents Condicions d’Ús.


9.2 Exclusió de renúncia.

Excepte disposició en contra en les presents Condicions d’Ús, l’omissió o retard en l’exercici dels seus drets o en l’exigència de les reparacions previstes en les presents Condicions d’Ús per part de la Societat no constituirà una renúncia al dret o a la reparació, ni obstarà per a l’ulterior exercici d’aquest dret o l’exigència d’aquesta reparació. Al contrari, tals drets o reparacions mantindran la seva plena validesa i vigència.


9.3 Legislació aplicable.

En la mesura en què ho permeti la legislació vigent, les presents Condicions d’Ús i la relació entre La Societat i els Usuaris es regiran i interpretaran conforme a la legislació vigent al Principat d’Andorra. En la mesura en què ho permeti la legislació vigent, quan les presents Condicions d’Ús hagin estat redactades o traduïdes en un altre idioma, prevaldrà en tot cas la versió catalana.


9.4 Jurisdicció i competència.

En la mesura en què ho permeti la legislació vigent, tota reclamació, litigi o qüestió derivada o relacionada amb les presents Condicions d’Ús se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Andorra la Vella.

 

TERCER.- POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Darrera Versió actualitzada : Vigent a partir del […] de juny de 2020.


El lloc web 8YFR és un servei que permet als seus usuaris ( en endavant, l’Usuari”) triar i reservar una taula en un restaurant. La Societat  (YFR) com a propietària i responsable del tractament de les dades, gestiona i tramita el lloc web 8YFR per a mòbils i les aplicacions vinculades (el “Lloc web”). En accedir al nostre lloc web 8YFR i usar els serveis que ofereix el lloc, l’Usuari accepta que ha llegit, entén i accepta la present Política de privacitat, així com les pràctiques per a la recopilació i gestió de la informació que en ella es descriuen.


La Societat podrà modificar aquesta Política de privacitat en qualsevol moment, podent l’Usuari revisar-la regularment per a mantenir-se al corrent de qualsevol modificació.

La present Política de privacitat descriu detalladament la política i les pràctiques en relació amb la recopilació, l’ús i la divulgació de les seves dades personals.

 1. Recopilació de dades personals.


Per “dades personals” s’entén qualsevol informació sobre una persona que permeti identificar-la, ja sigui de manera directa o indirecta, com el seu nom i cognoms, número de telèfon, adreces postals i de correu electrònic, data de naixement, contrasenya i informació de pagament . No inclouen les dades dels quals s’ha eliminat la identitat (dades anònimes).


En el curs de les operacions comercials de la Societat, aquesta recopila i processa dades personals dels Usuaris de diverses formes: Dades personals que l’Usuari proporcioni directament, però també mitjançant el registre de la seva interacció amb els serveis del lloc web 8YFR, per exemple, utilitzant les cookies.

Igualment la Societat pot rebre informació procedent de tercers.


L’Usuari pot optar per no facilitar les seves dades personals. No obstant això, en general necessitarà facilitar certa informació, per exemple, per a reservar una taula en un restaurant, per a rebre ofertes rellevants de Web 8YFR o dels restaurants, i per a gaudir d’altres avantatges a les quals té accés com a usuari registrat, per formular preguntes i permetre a la Societat que li respongui.


La informació obligatòria s’identifica en el lloc web 8YFR mitjançant un asterisc. Si l’Usuari no proporciona la informació obligatòria, la seva sol·licitud no es podrà processar o es processarà tard.


• Informació que facilita l’Usuari: La Societat recopila i emmagatzema informació que facilita l’Usuari a través del lloc web 8YFR o que envia per altres vies.
• Informació sobre tercers: Si l’Usuari realitza una reserva en nom d’un tercer o si convida a tercers a través de Web 8YFR, haurà de facilitar les dades personals d’aquestes persones. Haurà d’obtenir el consentiment d’aquestes altres persones abans de proporcionar-nos les seves dades personals i garantir a la Societat que les ha obtingut legalment.

Informació d’altres fonts: La Societat pot rebre dades personals sobre l’Usuari d’entitats afiliades, de socis comercials i de tercers independents, que podrien combinar-se amb la resta de la informació que la Societat recopila sobre l’Usuari. Així, si l’Usuari accedeix al lloc web 8YFR a través d’un enllaç que pertany a un lloc web d’algun dels nostres socis comercials i s’ha registrat l’Usuari amb aquest soci, aquest podrà compartir amb la Societat la informació que vostè li hagi facilitat, com les seves dades de contacte i el seu perfil.

Recopilació automàtica d’informació: De manera automàtica, la Societat recopila determinada informació de l’ordinador o dispositiu mòbil quan visita el lloc web 8YFR, inclosos la seva adreça IP, el programari de navegació utilitzat i el lloc web de referència. La Societat Recopila aquest tipus d’informació de manera automàtica per a tractar de conèixer millor els interessos i preferències de l’Usuari per a personalitzar millor la seva experiència.

Geo-localització i una altra informació obtinguda dels dispositius mòbils i tauletes: En el moment en el qual utilitzi l’aplicació de Web 8YFR en el seu dispositiu mòbil o tauleta, la Societat podrà recopilar i usar la seva informació, normalment de la mateixa manera i amb les mateixes finalitats que quan usa el lloc web 8YFR. Igualment, la Societat pot recopilar informació sobre la ubicació de l’Usuari, amb el seu consentiment, si el seu dispositiu mòbil està configurat per a enviar aquesta classe d’informació a l’aplicació de Web 8YFR.


2. Ús de les dades personals de l’Usuari.


La Societat Utilitza les dades personals que recopila sobre l’Usuari només per a finalitats específiques, entre les quals s’inclouen, oferir els serveis de la Societat, crear i gestionar el registre i compte de l’Usuari ( per a l’accés al lloc web 8YFR i el seu ús); publicar les opinions, notes i fotos ressenyades per l’Usuari; i desenvolupar i gestionar les nostres activitats comercials, operacions promocionals, programes d’incentius o operacions de màrqueting (incloses les campanyes d’enviament de correus electrònics, el targeting, el retargeting, el perfilat d’usuaris i la segmentació).


El processament de les dades personals de l’Usuari per part de la Societat també pot incloure activitats de perfilat d’usuaris, encaminades a definir els tipus de clients que utilitzen els productes i serveis de la Societat, a mantenir el lloc web actualitzat i pertinent (optimització de l’experiència del client), a desenvolupar el negoci i a elaborar la estratègia comercial de la Societat.


Si desitja més informació sobre les activitats de processament de les seves dades personals, pot dirigir-se al correu electrònic :

legal@8yourfavoriterestauarants.com

2.1. Eliminació d’accés, dades i reserves de l’Usuari del lloc Web 8YFR:

La Societat podrà eliminar l’accés a l’Usuari i esborrar totes les seves dades en els següents casos:


• Si, en repetides ocasions, l’Usuari no es persona en el restaurant en la data i hora de la reserva realitzada mitjançant el lloc web 8YFR i sense cancel·lació prèvia.
• Si l’Usuari usa el lloc web 8YFR amb incomplint de les Condicions d’ús.

Si es confirma activitat fraudulenta per l’Usuari en el lloc web 8YFR.


En els anteriors casos, la Societat podrà comunicar a l’Usuari que no podrà accedir al Lloc Web o Aplicació desactivació del seu compte mitjançant correu electrònic, així com la cancel·lació de totes les seves dades i reserves en vigor.


2.2. Màrqueting.

La Societat podrà enviar a l’Usuari notificacions automàtiques o correus electrònics sobre serveis i/o ofertes especials dels restaurants que es presenten en el lloc web, si aquest presta el seu consentiment, si ho ha sol·licitat o si ha usat algun del serveis de 8YFR, llevat que l’Usuari hagi cancel·lat la seva subscripció a aquests missatges.


L’usuari podrà indicar si ja no desitja rebre més correus electrònics, rebutjar les notificacions automàtiques de l’aplicació o modificar els ajustos del seu dispositiu mòbil i donar-se de baixa de les comunicacions comercials en qualsevol moment fent clic en l’enllaç de cancel·lar subscripció que es troba en la part inferior de totes les comunicacions que enviï la Societat.


La Societat pot continuar enviant comunicacions de serveis a l’usuari, com a missatges administratius sobre el seu compte o missatges transaccionals relatius a alguna de les seves reserves, fins que aquest tanqui el seu compte.

 1. Informació compartida de l’Usuari.


La Societat pot compartir les dades personals de l’Usuari amb altres entitats, entre les quals s’inclouen altres empreses del grup i tercers (com ara restaurants, llocs afiliats o aplicacions i proveïdors de serveis que operin en nom de la Societat), i en un sentit més general, amb qualsevol dels socis comercials o proveïdors de la Societat.

En el cas de venda, liquidació, fusió de la Societat, i dita operació de reestructuració comprengués les dades personals, aquestes serien propietat de la societat que en resultés beneficiaria

La informació que facilita l’Usuari per crear un perfil en el lloc web 8YFR es farà pública dins el lloc web i podrà veure’s en prémer sobre el seu nom d’usuari. Tindrà la possibilitat de veure el seu perfil tal com es presenta públicament.

Igualment la Societat podrà compartir la informació de l’Usuari en els següents casos:
• Compliment amb citacions, ordres judicials o altres processos legals legítims i exigibles; per a establir o exercir els drets legals de la Societat i defensa en demandes judicials; o en qualsevol altre cas en què la llei l’exigeixi.

Compliment amb les forces de l’ordre i altres organismes públics, previ requeriment


Llevat els supòsits anteriors, i en els casos en que sigui necessari en virtut de la normativa legal que resulti d’aplicació, la Societat informarà a l’usuari quan es pretengui compartir amb tercers les dades personals, i aquest podrà sol·licitar-nos que no els compartim si així ho desitja.

La Societat també pot compartir informació anònima o agregada per tercers, inclosos els anunciants i els inversors. Aquesta informació no conté cap dada personal.

 1. Temps màxim de conservació de la informació de l’Usuari.


La Societat podrà emmagatzemar part de la informació de l’Usuari vinculada al seu compte en els registres de la Societat, principalment per a finalitats d’anàlisis o per al manteniment d’aquests registres.

Per a les finalitats comercials, el període de conservació serà de 3 anys a partir de la data de la seva última activitat. És possible que la Societat mantingui determinada informació personal durant un període més prolongat, fins i tot després que l’Usuari hagi tancat el seu compte, si aquesta informació és necessària per a complir amb obligacions legals, mantenir la seguretat, prevenir fraus i abusos, i per a defensar o exercir els drets de la Societat. En cas que l’Usuari decidís tancar el seu compte, les seves dades personals deixaran d’estar visibles en el lloc web 8YFR en un termini de 14 dies.

 1. Cookies i altres tecnologies web.


La Societat recopila informació a través de l’ús de cookies i altres tecnologies similars (píxels invisibles). Les cookies són petits arxius de text que es guarden automàticament als ordenadors o dispositius mòbils de l’Usuari quan aquest visita un lloc web. Les cookies i els píxels invisibles s’emmagatzemen en el navegador d’internet de l’Usuari. Les cookies contenen informació bàsica sobre el seu ús d’internet. El navegador de l’Usuari reenvía aquestes cookies al lloc web 8YFR cada vegada que l’Usuari el visita perquè aquest reconegui el seu ordinador o dispositiu mòbil amb la finalitat de personalitzar i millorar la seva experiència de navegació.


La Societat utilitza cookies en el lloc web 8YFR amb les següents finalitats generals:

Identificar el navegador de l’Usuari quan torna al lloc web 8YFR, per a guardar i recordar les preferències que hagi definit durant la seva visita anterior.

Personalitzar l’ experiència de navegació i el contingut del lloc web.

Per a mesurar i documentar l’eficàcia de les diferents funcions, ofertes i comunicacions electròniques (determinant quins correus electrònics ha obert i si ha punxat en un enllaç del correu electrònic).

L’Usuari pot rebutjar o deshabilitar les cookies que no resultin del seu interès, però aquest fet pot suposar que l’Usuari no pugui accedit a eines, contingut i funcions del lloc web 8YFR.


El lloc web 8YFR pot ser que utilitzi balises web (també dites “GIF invisibles” o “píxels invisibles”), que són petites imatges digitals amb un identificador únic que funcionen com a cookies i que s’instal·len en el codi d’una pàgina web. La funció de les balises web és conèixer els patrons de cerca dels usuaris que accedeixen a una pàgina des d’una altra dins del nostre web 8YFR, així com per a proporcionar o transmetre informació a les cookies, i per a millorar el rendiment del lloc web.

5.1. Dades recopilades per socis comercials i xarxes publicitàries per a divulgar anuncis personalitzats.


La Societat permet a tercers recopilar informació sobre les activitats que l’Usuari duu a terme online per mitjà de cookies i altres tecnologies. Aquests tercers inclouen agències de publicitat que recopilen informació sobre els interessos de l’Usuari quan visualitza o interactua amb algun dels anuncis publicitaris en diverses pàgines web.

El navegador d’internet de l’Usuari pot enviar un senyal “DNT” (“Do Not Track”) per a informar al lloc web 8YFR i altres llocs web que no desitja ser rastrejat.

 1. Drets de l’Usuari.


L’Usuari ostenta els següents drets en relació a les seves dades personals, que podran esser exercits davant el responsable del fitxer, que és la Societat:

Dret a consultar, complementar i actualitzar la informació que hagi facilitat a la Societat.

El dret a accedir a les seves dades personals.

El dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades si són inexactes.

El dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals si: o les seves dades personals deixen de ser necessaris per als propòsits de recopilació i processament de la Societat; o retira el seu consentiment en el cas que el processament de les seves dades personals es basi en el consentiment i sense que hi hagi cap altre fonament jurídic; o s’oposa al processament de les seves dades personals i la Societat no disposi d’un motiu legítim que prevalgui i justifiqui el processament per part de la Societat; o les seves dades personals es processen de manera il·legal; o les seves dades personals s’han d’eliminar per imperatiu legal.

El dret d’oposar-se al processament de les seves dades personals. La Societat complirà amb la seva sol·licitud, tret que existeixi un interès legítim que prevalgui o la Societat es vegi obligada a continuar processant les dades personals de l’Usuari per a establir, exercir o defensar-se d’una demanda judicial.

El dret a restringir el processament de les seves dades personals si: o qüestiona l’exactitud de les seves dades personals mentre els verifiquem; o el processament es realitza de manera il·legítima, s’oposa al fet que s’eliminin les seves dades personals i sol·licita que, en lloc d’això, es restringeixi el processament; o ja no necessitem les seves dades personals per a les finalitats de processament, però vostè els exigeix per a demandes judicials; o s’oposa al processament de les seves dades personals, la qual cosa obrirà un període durant el qual haurem de verificar si hi ha fonaments jurídics que prevalguin sobre la seva oposició.

El dret a la portabilitat de les seves dades. L’Usuari pot sol·licitar a la Societat que se li enviïn les dades personals que l’afectin en un format estructurat i informatitzat d’ús habitual. També pot sol·licitar-que les dades personals siguin enviades a un tercer, sempre que siguin dades proporcionades per l’Usuari, si el processament d’aquestes dades es basa en el consentiment o és necessari per a l’operativitat d’un contracte entre l’Usuari i la Societat, i si el processament es realitza per mitjans automatitzats.

Els drets de l’Usuari s’exercitaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a […].

 1. Protecció de les dades personals.

La Societat aplica les mesures de seguretat tecnològiques necessàries per a donar compliment íntegre a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal així com a la normativa sobre la privacitat de les persones físiques.
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’Usuari a conseqüència de la formalització de l’accés i/o de la descàrrega de l’aplicació 8YFR, així com els proporcionats en el seu cas a través de qualsevol altre document i/o mitjà, seran objecte de tractament de conformitat a la normativa de protecció de dades en vigor al Principat d’Andorra.

L’Usuari manifesta que són certes les dades facilitades a la Societat, i
ATORGA EL SEU CONSENTIMENT exprés, inequívoc i informat perquè les seves dades personals s’incorporin a fitxers titularitat i responsabilitat de la Societat, i siguin objecte de tractament fins i tot per a aquells casos que s’elimini l’aplicació del dispositiu mòbil o tauleta.

En cas que l’interessat proporcioni a la Societat dades inexactes o falses, la Societat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests. Les
dades seran tractades única i exclusivament per a la finalitat descrita en les
presents condicions genera
ls.

 1. Informació relativa a menors d’edat


El lloc web 8YFR està reservat per a adults i no ofereix serveis dirigits a menors d’edat. En cas que la Societat rebi dades personals d’un menor de 18 anys, i aquesta en tingui coneixement, la Societat procedirà a l’eliminació o destrucció de dita informació amb la major celeritat possible.

 1. Enllaços externs


El lloc web 8YFR pot incloure enllaços a llocs, complements i aplicacions de tercers. En cas que l’Usuari accedeixi a altres llocs des d’enllaços proporcionats pel lloc web 8YFR, els operadors d’aquests llocs podran recopilar o compartir informació sobre l’Usuari. Aquesta informació s’usarà de conformitat amb les seves respectives polítiques de privacitat, que podrien ser diferents de la nostra Política de privacitat., i de les que la Societat no en té cap control ni responsabilitat.

 1. Transferències o comunicacions internacionals


De conformitat a l’article 37 de la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades del Principat d’Andorra, les dades personals de l’Usuari podran ésser objecte de comunicació internacional sempre que es compleixi algun dels següents requisits:

 • Existeixi un consentiment inequívoc de l’Usuari.

 • S’observi la normativa prevista als convenis internacionals dels quals és part el Principat d’Andorra.

 • Respongui a efectes d’auxili judicial internacional, o per al reconeixement, l’exercici o la defensa d’un dret en el marc d’un procediment judicial.

 • Respongui a la prevenció o diagnosis mèdica, assistència sanitària, prevenció o diagnosi social o per l’interès vital de l’Usuari.

 • Respongui a remeses bancàries o transferències de diners.

 • Respongui a una necessitat per a l’establiment, l’execució, el compliment o el control de relacions jurídiques o obligacions contractuals entre l’Usuari i el responsable del fitxer, és a dir, la Societat.

 • Sigui necessari per a preservar l’interès públic. es dades personals de l’Usuari podran transferir-se a altres països dins de l’Espai Econòmic Europeu per a les finalitats descrites en aquesta Política de privacitat. Quan transferim les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu , adoptem les precaucions següents per a assegurar-nos que les seves dades personals estiguin degudament protegits.


En utilitzar els nostres serveis, l’Usuari comprèn i accepta que les seves dades personals podrien transferir-se a empreses sòcies de la Societat, proveïdors i socis comercial, així com poden ser objecte de comunicació internacional de conformitat a la present Política de privacitat.

 1. Canvis en la Política de privacitat


La Societat podrà realitzar esmenes o ajustos a la present Política de privacitat, havent de fer constar la data de les darreres revisions a la primera pàgina de la present Política de privacitat .

Les revisions entraran en vigor en el moment de la seva publicació en el lloc web.

Per tant, la Societat recomana a l’Usuari que consulti la present Política de privacitat periòdicament per a examinar la versió més actual.

 1. Contacte amb 8YFR.


L’Usuari pot dirigir-se a la Societat per a formular qualsevol dubte o queixa relatiu al tractament de les seves dades personals a la següent adreça de correu electrònic: contact@8yourfavoriterestaurants.com.

Així mateix, l’Usuari té el dret d’interposar una queixa davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.