NO SHOW

VALORACIÓ AL CLIENT

Coneix el perfil de client que fa la reserva, i descobreix els “No Show” i quantes cancel·lacions efectua el client en qüestió. Podràs valorar els teus clients i compartir-los amb altres propietaris.

Acceptar o rebutjar reserves controlant el “No Show” del client, per no perdre taules a la sala.

8-your-fav-restaurant